Sławni Kłopoccy
Janina Kłopocka h. Rawicz (18.08.1904-27.02.1982)
wybitna artystka, grafik, działacz Związku Polaków w Niemczech, autorka Rodła.

Antoni Kłopocki
Pseudonim „Dąbek”
Data urodzenia: 1926-05-14
Stopień: kapral
Miejsce urodzenia: Warszawa
Imiona rodziców: Wacław – Bronisława
Oddział: Armia Krajowa – zgrupowanie „Radosław” – batalion „Czata 49”
Szlak bojowy: Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście – Górny Czerniaków
Odniesione rany: Ranny; umieszczony w szpitalu polowym przy ul. Mokotowskiej 55, przebywał do 13.10.1944 r.
Losy po Powstaniu: Niewola niemiecka – jeniec Stalagu IV-B/H Zeithain (podobóz Stalagu IV-B Mühlberg), leczony w Szpitalu Jeńców AK w Zeithain Numer jeniecki: 305177 Losy po wojnie: 5.08.1945 r. powrócił do kraju.

Żołnierze Batalionu „Czata 49” po kilku godzinnym przejściu kanałami z placu Krasińskich do ulicy Wareckiej na Śródmieście, nad ranem 2 IX 1944. Ze zdobycznym MG 42 stoi kpr. Antoni Kłopocki „Dąbek” pierwszy od lewej.

Edmund Kłopocki 24.02.1925r. – 26.05.1945r.
Żołnierz II Korpusu Polski we Włoszech gen. Andersa, 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 9 batalion kpr. KŁOPOCKI Edmund – ps. WALKUSKI Edmund – zm. 26.5.1945 we Włoszech.
Pochowany na cmentarzu w Casamassimie koło Bari

Kłopocki Mateusz h. Rawicz
łowczy rawski, cześnik, podstoli, podczaszy w końcu stolnik rawski, poseł rawski, starosta sielecki, generał major wojsk polskich (1771-1773)właściciel Kłopoczyna, budowniczy Pałacu Kłopockich w Warszawie ul. Bielańska 3 w okolicy obecnego Placu Teatralnego, gdzie stał Dwór Godzkich,a ziemię i zabudowę otrzymał w 1785 roku Marianny Godzkiej przyszłej żony. Ponadto, obok Pałacu wybudował niewielką jurydyka Kłopockich, którą to nieruchomość od naszej rodziny nabyli Komorowscy, rodzina Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Kłopocki Stefan h. Rawicz ur.1739-zm.1798
rektor kolegiów pijarskich, w zakonie Konstanty od Św. Teofila, nauczyciel historii we Lwowie, autor Księgi Historii Polskiej, której rękopis przepadł, Rektor Domu w Rydzynie, syn Macieja
Kłopocki Maciej h. Rawicz
towarzysz chorągwi pancernej (1725) i miecznika latyczowskiego (1773), właściciel wsi Chmielew na Mazowszu (odsprzedanej w 1746 pułkownikowi wojsk królewskich Jakubowi Błędowskiemu)
Kłopocki Mikołaj h. Rawicz zm.1579
podkomorzy rawski, poseł sejmowy, poseł królewski
Kłopocki Andrzej h. Rawicz zm. 1667
profesor Rektor Akademii Zamojskiej – 1634/5 oraz 1637/8