Działalność Stowarzyszenia


ZJAZDY – Polska 2000-2010 r.

Pierwszy – 23.06.2000 r. Garby k. Środy  Wlkp.
Drugi – 07.09.2001 r. Boszkowo
Trzeci – 28.06.2003 r. „Dworek” w Brodowie
Czwarty – 11.08.2007 r. „Dworek” w Brodowie
Piąty – 22.05.2010 r. „Dworek” w Brodowie
Szósty – 13.10.2012 r. „Dworek” w Brodowie
Siódmy – 27.09.2014 r. „Dworek” w Brodowie
Ósmy – 01.07.2017 r. „Hotel Pod Szyszkami” w Krotoszynie.

PODRÓŻ – Kłopoczyn 05.2004 r.

W maju 2004 roku Krzysztof, Alicja, Tadeusz i Elżbieta udali się w podróż historyczną "Szlakiem Kłopockich" Głównym celem podróży było odwiedzenie historycznej miejscowości KŁOPOCZYN koło Rawy Mazowieckiej, gdzie z całą pewnością znajdował się majątek ziemski Naszego Rodu. Miejsce szczególne dla Naszej historii okazało się bardzo piękne i malownicze. Zobaczyliśmy tam XVII wieczną studnię oraz zabudowę mieszkalną. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia oraz  szkic terenu.


II ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY POLSKIEJ – Zakrzew 01.12.2007 r.


         Była to kolejna uroczystość (po Koźminie, Oleśnie i Warszawie) związana z 25 Rocznicą śmierci Janiny Kłopockiej – twórczyni Rodła oraz  85 Rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech i 70 Rocznica wykonania 16 malowideł ściennych w Domu Polskim w Zakrzewie k/ Złotowa (Piła) pt: "POLSKI ROK OBRZĘDOWY"
W uroczystości brali udział przedstawiciele Naszego Rodu: Tadeusz i  Elżbieta Kłopoccy Łukowa k/ Obornik Wlkp., Andrzej Kłopocki z Wągrowca, Zenon Kłopocki z synem Szymonem z Ostrowa Wlkp. oraz Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza, który  zabrał głos w Naszym imieniu. Podziękował on za zaproszenie i ogromny wkład w propagowanie idei bojowników o polskość, ich postaw i wartości.

Obchody były pięknym momentem w tym roku. Żal jedynie tego, że staraniem części radnych i ustępującej Pani dyrektor, Gimnazjum w Zakrzewie- Szkoła przyjęła imię ZJEDNOCZONEJ EUROPY, a nie jak życzyli by sobie mieszkańcy, Proboszcz Parafii z Zakrzewie, Dyrektor Domu Polskiego i  obecna Pani Dyrektor Szkoły oraz Poseł na Sejm 6 Kadencji p. Chmielewski – JANINY KŁOPOCKIEJ – AUTORKI RODŁA.

W tym miejscu szczególnie jeszcze raz pragniemy podziękować Pani Barbarze Szopińskiej Dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie, Proboszczowi Parafii w Zakrzewie ks. Chorobie, oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania II. Zakrzewskiego Sejmiku Młodzieży Polskiej. Ponadto dziękujemy za pomoc w organizacji Panu Tadeuszowi Szczyrbakowi z Rodziny Rodła i młodzieży z L.O Nr 18 z Wrocławia.


SEJM RP wystąpienie – Warszawa 06.12.2007 r.


W imieniu Rodu Kłopockich, Rodziny Rodła oraz społeczności i władz Zakrzewa Poseł Marcin Chmielewski w dniu 06 grudnia 2007 r. na 6 kadencja, 3 posiedzenie, w 1 dniu zaapelował do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Posłów RP o  zatwierdzenie 5 Prawd Polaków w Niemczech jako aktualne Prawdy w Polsce.
 

OBCHODY 75 ROCZNICY POWSTANIA ZNAKU RODŁA i 25 ROCZNICY ŚMIERCI JANINY KŁOPOCKIEJ – Wrocław,09.12.2007 r.


We Wrocławiu Rodzina Rodła zorganizowała kolejne w tym roku  uroczystości związane z 75 Rocznicą  powstania Znaku Rodła i 25 Rocznicą śmierci jej autorki Janiny Kłopockiej. Bogaty program uroczystości obfitował w liczne wystąpienia i przedstawienia. Śpiewano wspólnie "Hymn Rodła" oraz wysłuchano piękny wiersz Marii Konopnickiej "Ave Patria" w  wykonaniu uczennicy 18 LO Magdaleny Cempel. Był pokaz tańców śląskich oraz występ przedszkolaków i projekcja filmu "Wytrwali i Wygrali". Wszystkim tym wydarzeniom przypatrywali się uważnie Nasi przedstawiciele Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza z Eugeniuszem Kłopockim z Poznania, Zenon Kłopocki z małżonką Lubomirą z Ostrowa Wlkp., bratanica Janiny- Ania Gąsiorowska z mężem Tadeuszem, bratanek Janiny- Tomasz Kłopocki z  Bielska Białej oraz Teresa Pajdak z córką z Wrocławia, Maja i Kazimierz Woźniakowie z Wrocławia

Szczególne podziękowania dla organizatora Tadeusza Szczyrbaka (przewodniczącego Rady Osiedla Szczepin, z Rodziny Rodła)a także dla Wielkiego Patrioty, który we wszytkich możliwych miejscach na świecie głosi Ideę Rodziny Rodła oraz 5. Prawd Polaka- Kapelanowi Rodła ks. kan. Stanisławowi Draguła.
Ogromne podziękowania również dla dzieci z przedszkola nr 41 z Wrocławia (wychowawczynie: Ewa Mamot, Anna Koszczewska), uczniom Gimnazjum Nr 28 z  Wrocławia oraz uczniom LO nr 18 (wychowawca Helena Walulik), Szkole Podstawowej Nr 46 z Wrocławia (wychowawca Jakub Biernacki), Radnym Zakrzewa i Wrocławia, Kustoszowi Muzeum w Krotoszynie (Danielowi Szczepaniakowi)


KU PAMIĘCI – Warszawa 16.03.2008 r.

W dniu 16 marca 2008 r. Marcin ze Swarzędza oraz Beata z Warszawy złożyli kwiatów pod tablica pamiątkową umieszczona na ścianie kamienicy przy ul.  Chmielnej 12 w Warszawie, gdzie w latach 1957-1982 mieszkała Janina Kłopocka.


AKCJA PROMOCYJNA – 08-11.2008


Na przełomie sierpnia a listopada Stowarzyszenie Rodu Kłopockich wystosowało do ponad czterdziestu Wydawnictw pismo, w którym Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza nakłada „Na wszystkich Polaków”  obowiązek przypominania, zapomnianej przez historię artystki, twórczyni Znaku Rodła – Janiny Kłopockiej. Na apel odpowiedziało wiele organizacji min. Muzeum Narodowe
Janina jest nie tylko twórczynią Znaku Rodła, ale także walczyła z okupantem w organizacja podziemnych „Zryw” i „Kadra Polski Niepodległej”. Stworzyła cykl 16 obrazów pt: „Polski Rok Obrzędowy”, które znajdują się w Domu Polskim w Zakrzewie.
Wiele jej prac podziwiano na wystawach we Florencji, Londynie, Ottawie i  Warszawie. Należy także pamiętać, że Janinie poświęcono tablice pamiątkową w Warszawie na Chmielnej 12, gdzie mieszkała na I piętrze.

Na Nasz apel odpowiedziały poniższe Wydawnictwa:

1.Nasza Księgarnia z Warszawy
2.PWN
3.Państwowy Instytut Naukowy w Opolu
4.Instytut Śląski w Opolu
5.Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL w Lublinie
6.Wydawnictwo Kurpisz z Przeźmierowa k/Poznania
7.Wydawnictwo Kluszczyński z Krakowa
8.Oficyna Wydawnicza Branta z Bydgoszczy
9.RES POLONIA z Łodzi
10.Wydawnictwo Wiedza Powszechna z Warszawy
11.Redakcja Naczelna Encyklopedii Katolickiej z Lublina
 

III ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY POLSKIEJ- Zakrzew 06.12.2008 r.

Była to już kolejna uroczystość związana z Polakami z pod Znaku Rodła, zatem także związana z Janiną Kłopocką Naszą znamienitą rodaczką. Okazja była szczególna. III Sejmik odbył się, bowiem w 70 Rocznicę Kongresu Berlińskiego oraz 85 Rocznicę powołania V  Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech.
Tematem i hasłem grudniowego Sejmiku było: „LUDOWI POLSKIEMU SPOD ZNAKU RODŁA – CZEŚĆ”.
Uroczystości rozpoczęły się przy kapliczce Matki Boskiej Radosnej w Zakrzewie, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy ROTĘ Marii Konopnickiej. Następnie uczestnicy Sejmiku, a wśród nich przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia czyli Tadeusz Kłopocki z Łukowa z  synem Marcinem ze Swarzędza, Andrzej Kłopocki z Murowanej Gośliny i  Andrzej Kłopocki z Wągrowca w asyście pocztów sztandarowych udali się na  Msze Św. do Kościoła Parafialnego. Po Mszy zostały złożone wieńce i  znicze na grobie ks. Bolesława Domańskiego.
Jednym ze składających hołd k. Domańskiemu był ostatni żyjący uczestnik Kongresu Berlińskiego Pan Alfons. Po wstępnych uroczystościach i po wspaniałym posiłku rozpoczęły się wykłady.
Z ogromnym zadowoleniem wysłuchaliśmy przemówień wykładowców i prelegentów, ale przede wszystkim młodzieży, która tak licznie przybyła na Sejmik z dawnych Dzielnic ZPwN.

Życząc owocnego Nowego 2009 roku, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie Nas przez Dyrektor Domu Polskiego Panią Barbarę Szopińską i jesteśmy radzi, że mimo upływu lat nadal dajemy Naszej Polsce świadectwo wiary i miłości.


KSIĄŻKA – "Janina Kłopocka – Życie i dzieło"


Podczas V Zjazdu 22.05.2010 r. przyjaciel Rodu Tomasz Lissowski oficjalnie zaprezentował projekt książki o życiu Janiny, którą rozpoczął pisać. Koszt wydania książki oscyluje w kwocie 50 zł (koszty wydawnictwa). Godnym zauważenia jest fakt, iż p. Tomasz zrezygnował całkowicie z honorarium. Zainteresowane osoby zapraszamy do wpłaty na konto Stowarzyszenia minimum 50 zł (wyższe kwoty mile widziane), (w kwocie tej mieści się cena książki, która otrzymacie państwo po wpłaceniu należności.

V ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY POLSKIEJ Zakrzew

    Andrzej KŁOPOCKI jako przedstawiciel RODU KŁOPOCKICH uczestniczył w V ZAKRZEWSKIM SEJMIKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ w Zakrzewie koło Złotowa. Jest o miejscowość, w której nasza PATRONKA Janina Kłopocka przed II wojną  namalowała w tamtejszym DOMU POLSKIM (tereny w tym czasie należące do III Rzeszy) malowidła na ścianach sali RODŁA oraz obraz Matki Boskiej Radosnej w kapliczce przykościelnej. Z tąd jego tam obecność jako przedstawiciel Rodu.

VI ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY POLSKIEJ Zakrzew 04-05.11.2011 roku

   
Organizowany został jak co roku przez Dom Polski w Zakrzewie koło Złotowa na ziemi Krajeńskiej. Kolejny raz nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do udziału w obradach Sejmiku. W głównych uroczystościach w dniu 05.11.2011r uczestniczyli Tadeusz Kłopocki z Łukowa, Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza, Andrzej Kłopocki z Murowanej Gośliny. Przedstawiciele Rodu: Krzysztof, Tadeusza i Andrzej mieli okazję porozmawiać z jedynym żyjącym uczestnikiem Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech, który obył się w Berlinie w 1938 roku – Panem Alfonsem (93 lata) W imieniu Stowarzyszenia Rodu Kłopockich do zgromadzonych ponad 150 osób przemawiał Andrzej Kłopocki. Odnieśliśmy wrażenie, że uczestnicy Sejmiku z wzniosłością i radością oglądali pięknie odrestaurowane freski, które dla podniesienia ducha Polaków żyjących na terenie III Rzeszy wykonała nasza Patronka Janina Kłopocka. Dla przypomnienia w tym miejscu należy wspomnieć, że hitlerowcy freski zatynkowali, aby zatrzeć ślady polskości na ziemiach pogranicza przed 1939 rokiem. Dumą rozpierała nas także wtedy, gdy wielokrotnie słyszeliśmy nazwisko Kłopocka odmieniane w różnych okolicznościach związanych z Jej działalnością artystyczną i patriotyczną.

74. ROCZNICA OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – 18 marca 2012 roku

    We Wrocławiu Rodzina Rodła zorganizowała uroczystości związane z 74 Rocznicą ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Miało to miejsce 6 marca 1938 roku w Berlinie. Wrocławskie obchody jak zawsze charakteryzował bogaty program uroczystości. Spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Dom Polski w Zakrzewie. Licznym wystąpieniom i przedstawieniom ni było końca. Śpiewano wspólnie „Hymn Rodła”, a na zakończenie „Rotę” Marii Konopnickiej. Miłym dla Naszego Stowarzyszenia akcentem uroczystości było wystąpienie Tadeusza Szczyrbaka, który przy takich okazjach nigdy nie zapomina o Naszej wyśmienitej krewnej – Janinie Kłopockiej. W uroczystości Stowarzyszenie Rodu Kłopockich reprezentował obecnie pełniący obowiązki Przewodniczącego – Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza.

INICJATYWA NADANIA NAZWY „Rodła, NOWO POWSTAJĄCEMU OSIEDLU W SWARZĘDZU– lipiec 2012

    W miesiącu lipcu Stowarzyszenie Rodu Kłopockich poparło inicjatywę mieszkańców nowo powstających osiedli w Swarzędzu-Zalasewie, która to inicjatywa dotyczyła nazwy tych osiedli : „Rodła” i „Sarmackie”. Inicjatywę nadania tychże nazw poparł Prezes firmy KOS-DOM z Lubonia, budującej owe osiedla – Pan Edmund Kostrzewski. Stowarzyszenie wystosowało odpowiednie listy poparcia do Władz Miasta i Gminy Swarzędz. Swoje poparcie zadeklarował także Senator RP Pan Mieczysław Augustyn. W całą akcję oczywiście włączył się Tadeusz Szczyrbak z wrocławskiej Rodziny Rodła, który także wystosował odpowiednie pisma do Rady Miejskiej oraz Pani Burmistrz miasta i Gminy Swarzędz. Sprawą zajęli się Marcin i Krzysztof ze Swarzędza oraz Tadeusz z Łukowa.

80 ROCZNICA POWSTANIA ZNAKU RODŁA – Wrocław 09.11.2012 r.

    W dniu 09. listopada 2012r. na zaproszenie Rodziny Rodła i Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu z okazji upamiętnienia 80 rocznicy powstania Znaku Rodła pojawił się i zabrał głos w imieniu Rodu Kłopockich Jacek Kłopocki z Henrykowa. ( Relacja z tego ważnego dla nas wydarzenia – autorstwa Jacka, została zamieszczona w zakładce aktualności).

VII ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY POLSKIEJ – Zakrzew 10.11.2012 r.

    Na obchodach 90 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech oraz 80 rocznicy powstania Znaku Rodła organizowanych przez Dom Polski 10.listopada 2012r. w Zakrzewie obecni byli: Tadeusz Kłopocki, Andrzej , Feliks Kłopocki oraz Andrzej, Konrad Kłopocki.(Z informacjami z Zakrzewa autorstwa Andrzeja, Feliksa można zapoznać się w zakładce aktualności).

PATRIOTYCZNE SPOTKANIE – Luboń 11.11.2012 r.

    11. listopada 2012r. Marcin Kłopocki uczestniczył w spotkaniu środowiska patriotycznego miasta Luboń oraz ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Zaproszenie otrzymaliśmy od Prezesa Stowarzyszenia, a zarazem właściciela firmy deweloperskiej KOS-DOM z Lubonia, który w tym dniu był głównym organizatorem spotkania. Na początku odśpiewaliśmy Hymn Państwowy, a spotkanie pobłogosławił Proboszcz tutejszej Parafii p.w Św. Barbary. Wystąpienia i dyskusje krążyły wokół obecnie panującej sytuacji politycznej w Polsce, a na zakończenia wysłuchaliśmy wykład nauczyciela historii pt: „Polskie powstania zbrojne – świadectwem podtrzymywania tożsamości narodowej”. Najbardziej hojnym dobroczyńcom wręczono okazjonalne statuetki. Życząc sobie wszystkiego najlepszego po odśpiewaniu „Roty” udaliśmy się do domów.

30 ROCZNICA ŚMIERCI JANINY KŁOPOCKIEJ – Olesno 04-05.11.2012 roku.

    W związku z przypadającą w tym roku 30 – tą rocznicą śmierci Janiny Kłopockiej pochowanej na oleskim cmentarzu komunalnym tej wybitej postaci poświęcone zostało XVIII Spotkanie Muzealne zatytułowane „ W hołdzie autorce Rodła”. W tym roku obchodzimy także 90. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech i 80. rocznicę powstania graficznego znaku tej organizacji, którego autorką była bohaterka niniejszego spotkania Na uroczystości przybyli najbliżsi członkowie rodziny Janiny Kłopockiej- Jadwiga Latała, Tomasz Kłopocki, Zdzisława i Henryk Kłopoccy, Anna i Tadeusz Gąsiorowscy, Ewa i Robert Płaziukowie, którzy udostępnili pamiątki po Janinie Kłopockiej prezentowane na wystawie znajdującej się na holu MDK w Oleśnie. Organizatorami byli min: Dyrektorowi PG nr 1 w Oleśnie im. T. Kościuszki Janusz Wojczyszynowski, Dyrektor MDK w Oleśnie Ernest Hoberow.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – Warszawa 11.11.2012 r.

    W obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, któremu towarzyszy manifest w postaci przemarszu ulicami Warszawy, uczestniczył Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza. W odbywającym się co roku w dniu 11 listopada Marsz Niepodległości, dumnie maszerują Polacy, którzy chcą zamanifestować swoją tożsamość narodową, demonstracje przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzm. Maszerują tłumami z biało-czerwonymi flagami, głośno mówiąc NIE totalitarnemu systemowi mamony. Marsz został zainicjowany przez środowiska narodowe: Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Od 2011 roku organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, do którego należą min: działacze tych organizacji. W przeddzień Marszu odbyło się spotkanie Związku Słowian. Na spotkaniu byli przedstawiciele środowisk Słowiańskich z Polski, Czech i Rosji. W marszu wzięło udział 2o tys. ludzi.

INICJATYWA POPARCIA NADANIA IMIENIA „ZNAKU RODŁA” Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie.

    W miesiącach jesiennych Stowarzyszenie Rodu Kłopockich poparło inicjatywę Dyrektora Szkoły, Kadry Pedagogicznej oraz Uczniów Gimnazjum, nadania imienia „Znaku Rodła” Gimnazjum nr 3. Stowarzyszenie wystosowało odpowiednie listy poparcia do Władz Miasta i Gminy Kwidzyn oraz Dyrekcji Szkoły. Swoje poparcie zadeklarował także Tadeusz Szczyrbak z wrocławskiej Rodziny Rodła, który także wystosował odpowiednie pisma. Sprawą zajęli się Marcin i Krzysztof ze Swarzędza. W tym miejscu pragniemy bardzo podziękować za pamięć o Janinie Kłopockiej twórczyni Znaku Rodła wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że  RADA MIEJSKA w Kwidzynie UCHWAŁĄ Nr XVIII/134/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku nadała Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie imię „ZNAKU RODŁA”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku. Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole zaplanowana jest na dzień 7 czerwca 2013 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marzena Szarłan, pedagoga i nauczyciela historii w Gimnazjum w Kwidzynie, głównie za sprawą której wśród kwidzyńskiej młodzieży trwa pamięć o naszych przodkach, płonie miłość do Ojczyzny i polska tożsamości narodowej staje się znowu modna.


94 URODZINY „WUJA WĄSIKA”- Murzynowo Leśne, 03.03.2013 r.

    W związku z obchodami 94 urodzin najstarszego z Rodu Kłopockich – Kazimierza Kłopockiego w dniu 03 marca 2013 roku odbyło się spotkanie. Do mieszkania jego córki Urszuli przez seniora Rodu Kłopockich Kazimierza zostali zaproszenia: córka Urszula, syn Stefan i Irena Piasecka oraz Krzysztof Kłopocki z Poznania z żoną Beatą. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Oczywiście jak to bywa w gronie rodzinnym wspominano o rodzinie Kłopockich. Dużą inicjatywą wykazał się nestor Rodziny, który opowiadał o „zakulisowych” faktach z życia Rodu. Dla przypomnienia Kazimierz Kłopocki „Wuja Wąsik” urodził się w Murzynowie Leśnym, dnia 27 lutego 1919 r. jest synem Stanisława i Tekli Kłopockich (z domu Woś). 17 czerwca 1945 r. wstąpił w małżeński z Śp. Zofią Kłopocką (z d. Piechowiak) Dochował się dwóch synów i córki, ośmiu wnuków i wnuczek oraz dwunastu prawnucząt. Filarowi Rodu Kłopockich- Najstarszemu z Rodu w dniu urodzin przedstawiciele Stowarzyszenia życzyli minimum 100 lat życia, pogody ducha, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

CEREMONIA NADANIA IMIENIA „Znaku Rodła” GIMNAZJUM Nr 3– KWIDZYN, 07.06.2013 r.

    W dniu 07 czerwca 2013 roku delegacja Stowarzyszenia Rodu Kłopockich w składzie: Przewodniczący – Krzysztof, jego Zastępca – Marcin obaj Kłopoccy ze Swarzędza, Jacek i jego żona Urszula Kłopoccy z Henrykowa oraz Jolanta i Andrzej Mączyńscy udali się do Kwidzyna. Tam po ponad dwóch latach starań Gimnazjum Nr 3 nadano imię „Znaku Rodła”. Przedstawiciele Rodu zostali zakwaterowani w pięknym hotelu znajdującym się w byłych pruskich budynkach koszarowych min. Królewskiej Szkoły Podoficerskiej. Już od samego rana, dnia następnego rozpoczęły się przedsięwzięcia związane z faktem nadania imienia ZNAKU RODŁA. O godz. 09.00 Jacek miał wykład w auli. Jacek opowiedział uczniom Gimnazjum o mniej znanych faktach z życia Janiny. Młodzież z uwagą i zachwytem wysłuchała prelekcji, a trud Jacka nagrodziła brawami i piękną wiązanką kwiatów. Uroczystości główne rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Gimnazjum. Przecięto wstęgę, a później skosztowaliśmy wspaniały tort w kształcie Rodła. Obejrzeliśmy wystawę, poświęconą Gimnazjum oraz dokonaliśmy wpisu do Księgi Pamiątkowej. Z dumą oglądaliśmy Księgę darczyńców, w której się znaleźliśmy. Była to księga darczyńców- „cegiełek” – na sztandar Szkoły. Następnie przemieściliśmy się do przepięknej Konkatedry pw. Św.Jana Ewangelisty, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, na której poświęcono Sztandar Szkoły. Mszę poprowadził ks. proboszcz Ignacy Najmowicz. O godzinie 12:00 wszyscy goście przeszli do pobliskiego kinoteatru, pięknego nowego budynku, gdzie odbyła się oficjalna ceremonia nadania imienia. Ceremonia nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Kwidzynie, która odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem, przebiegła bez zarzutu, a jej dopełnieniem było widowisko słowno-muzyczne pod tytułem „Wiślaną świetląc się falą” Oczywiście jak to przy okazji ceremonii tej rangi odśpiewaliśmy na stojąco Hymn Państwowy, Pieśń Rodła i oczywiście Rotę. W imieniu Rodu przemówił Przewodniczący- Krzysztof Kłopocki, który odniósł się do obecnej sytuacji politycznej kraju w nawiązaniu do historycznego Kongresu Berlińskiego, podczas którego Nasza znakomita krewna Janina odegrała Wielką rolę. Całość delegacji zaprezentowała się na scenie, gdzie przekazała pamiątki po Janinie Kłopockiej na ręce Pana Dyrektora Gimnazjum Mirosława Dudka oraz Pani Pedagog- Nauczyciela Historii Pani Marzeny Szarłan. Ponadto przekazaliśmy podziękowania w formie Listów Gratulacyjnych oraz kwiaty. Po ceremonii zaproszono nas do zwiedzania słynnej Krypty Trzech Mistrzów Zakonu Krzyżackiego znajdującej się w Konkatedrze. Najprawdopodobniej jest to jedyna taka na świecie krypta, w której odnaleziono ciała Mistrzów Krzyżackich. Pochowano tam Wernera von Orseln, Ludolfa König von Wattzau i Henryka von Plauen. Ostatni z nich zmarł w 1429 roku, a zasłynął z brawurowej obrony Malborka przed Wojskami Polskimi po bitwie pod Grunwaldem w 1410 rok. Wszystko co piękne szybko się kończy i tak było i w tym przypadku, gdy wieczorem musieliśmy opuścić Kwidzyn, łza kręciła się w oku gdyż Kwidzyn to przepiękne miasto z wspaniałymi, przyjaznymi i bardzo gościnnymi ludźmi.

PODRÓŻ HISTORYCZNA – „ŚLADAMI KŁOPOCKICH-JANINA KŁOPOCKA”- ZAKRZEWO,27.07.2013r.

    W dniu 27 lipca 2013 roku delegacja Stowarzyszenia Rodu Kłopockich w składzie: Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza, Urszula i Jacek Kłopoccy z Henrykowa, Halina i Karol Metelsccy ze Swarzędza, Zbigniew Kłopocki z wnuczkami Dominiką, Aleksandrą, Julią oraz wnukiem Witkiem z Barcina udali się do „Domu Polskiego” w Zakrzewie w ramach kolejnej już podróży historycznej „Śladami Kłopockich” Tym razem poznawaliśmy miejsca związane z działalnością Janiny. Po przybyciu do Zakrzewa przywitała nas i oprowadziła się nami Pani Dyrektor „Domu Polskiego” – Barbara Matysek – Szopińska, która od lat zarządza Zakrzewskim Domem Kultury „Dom Polski” Podczas wycieczki, odwiedziliśmy piękny kościół, widzieliśmy malowidła autorstwa Janiny w Domu Polskim, a także złożyliśmy kwiaty na grobie ks. dr B. Domańskiego. Na koniec wycieczki poszukaliśmy ulicy, której nadano imię: Janiny Kłopockiej i zrobiliśmy sobie w tym miejscu pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy w doskonałych nastrojach z nutką nostalgii udaliśmy się w podróż powrotną, a miejsce które odwiedziliśmy pozostanie w naszych sercach na zawsze. Zapewne wrócimy tutaj już listopadzie na kolejny Zakrzewski Sejmik Młodzieży Polskiej.

ZEBRANIE WŁADZ STOWARZYSZENIA – Swarzędz, 09.08.2013 r.

    W Siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce zebranie Władz. Na zebraniu byli obecni: Przewodniczący – Krzysztof, jego zastępca – Marcin, Sekretarz – Andzej,Feliks, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej,Konrad oraz członek Zarządu – Jacek z małżonką. Podczas zebrania podjęliśmy wiele ważnych spraw. Ustaliliśmy kwestię organizacji kolejnego Zjazdu Rodu Kłopockich, który miałby się odbyć pod koniec września 2014 roku w Koźminie Wlkp. Wystosowaliśmy odpowiednie pisma do władz Koźmina o współudział w kwestii organizacji imprez mających na celu upamiętnienie 110 rocznicy urodzin Janiny Kłopockiej. Redagowaniem pisma zajęła się Teresa Radziszewska i Krzysztof. Ponadto ustaliliśmy kwestie wykonania Pieczęci Pamiątkowej Rodu, a także Medalu Pamiątkowego, materiałów promocyjnych oraz przede wszystkim Odznaki Członka Honorowego Rodu Kłopockich. Tym ostatnim tematem zajmie się Marcin. Pozostałymi kwestiami Krzysztof, Andrzeje i Jacek. W ww. tematach przegłosowaliśmy odpowiednie Uchwały. Spotkanie było bardzo pracowite, ale odbyło się w bardzo miłej atmosferze przy syte zastawionym stole.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Danuty Kłopockiej-Obidniak, KROSNO, 13.08.2013 r.

    W dniu 13 sierpnia br. delegacja Stowarzyszenia Rodu, rodzina i przyjaciele pożegnali w bólu i zadumie członka Naszego Rodu: Danutę Kłopocką –Obidniak. Danuta była jedną z trojga rodzeństwa Kłopockich – aktorka teatralna i filmowa tak, jak jej bracia Zbyszek i Włodek. Ostatnią wolą zmarłej było, by ciało Jej zostało spopielone, a urna z prochami złożona w grobie obok Jej męża Karola w Krośnie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dzień Jej urodzin tj. 13 sierpnia 2013 roku w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie przy ulicy Wyszyńskiego. W uroczystości pogrzebowej, przy stosownej oprawie muzyczno – artystycznej, udział brała licznie zgromadzona wspomniana wcześniej rodzina. Nad mogiłą ostatnie pożegnalne słowo wygłosił Jej brat Zbyszek Kłopocki – ostatni żyjący z rodzeństwa. Następnie w restauracji – pensjonacie „Buda” – odbyło się spotkanie członków Rodu połączone z wspomnieniami o zmarłej Danucie i Jej domu rodzinnym w Herbach Śląskich, gdzie głową był Jakub Kłopocki, jeden z licznych braci pochodzących od Ignacego Kłopockiego z Pogorzeli. Cześć jej pamięci!

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Kazimierza Kłopockiego, KROTOSZYN, 22.08.2013 r.

    W dniu 17.08.2013 roku odszedł od nas kolejny Kłopocki, członek Zarządu Władz Stowarzyszenia I Kadencji, współorganizator naszej działalności. Urodził się w dniu 19.11.1930 roku w Chwaliszewie k./Krotoszyna. Od 1954 r. był mężem Marii Kobierskiej, a z ich związku narodziło się trzech synów: Andrzej, Roman i Mariusz. Kazimierz był człowiekiem bardzo wykształconym i aktywnym zawodowo, ale przede wszystkim człowiekiem dobrego serca i ogromnym patriotą. Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony: – srebrnym oraz złotym krzyżem zasługi, – odznaką honorową „za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego”, – złotą odznaką „zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju”. W uroczystości pogrzebowej, brało udział blisko setka tych dla, których  Kazimierz był postacią ważną, a wśród nich przedstawiciele Stowarzyszenia. /szczegóły w zakładce Aktualności/

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – 110 Rocznica urodzin Janiny Kłopockiej, KOŹMIN WLKP, 07.10.2013 r.

    W dniu 07.10.2013 r. o godz. 11.00 w Ratuszu, w gabinecie Burmistrza MiG Koźmin Wlkp odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące zorganizowania zbliżającą się obchodó110-tą rocznicy (18.08.1904 – Koźmin) urodzin Janiny Kłopockiej – Koźminianki, autorki Znaku Rodła. Odpowiednie uchwały w tej sprawie, zostały podjęte w 2011 roku przez Walne Zebrania Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego Oddział w Ostrowie Wlkp. a następnie w Koźminie Wlkp.(v. „EK” nr 9/254 z 2011 r.) i teraz rozpoczyna się ich realizacja. W spotkaniu brały udział następujących osób:
1. Krzysztof Kłopocki – przewodniczący Stowarzyszenia Rodu Kłopockich im. Janiny Kłopockiej Twórczyni Znaku Rodła-Swarzędz
2. Jacek Kłopocki – członek Zarządu w/w Stowarzyszenia Rodu
3. Maciej Bratborski – Burmistrz MiG Koźmin Wlkp.
4. Agnieszka Flejsierowicz -Urząd MiG Koźmin Wlkp.
5. Stanisław Jarczyński – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału TMKW w Ostrowie Wlkp.
6. Małgorzata Palczewska – Ostrów Wlkp. – prawnuczka Marii Jarczyńskiej, uczestniczki Strajku Szkolnego 1906/1907 w Koźminie

Po obszernej dyskusji i omówienie zagadnienia, ustalono m.in., że: 1. uroczystość zostanie zorganizowana w sobotę, dnia 27 września 2014 roku 2. ustalono wstępny ramowy porządek uroczystości obejmujący m.in.  /szczegóły w zakładce Aktualności/

PATRIOTYCZNE SPOTKANIE – Luboń 11.11.2013 r.

    11. listopada 2012r. Już poraz drugi Marcin Kłopocki uczestniczył w spotkaniu środowiska patriotycznego miasta Luboń oraz ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Zaproszenie otrzymaliśmy od Prezesa Stowarzyszenia, a zarazem właściciela firmy deweloperskiej KOS-DOM z Lubonia. Spotkanie poprowadziła wice-Prezes Stowarzyszenia. Na spotkanie przybyli także obecny Poseł na Sejm, przedstawicielka poznańskiego PiS, władze Miasta Lubonia oraz miejscowi przedsiębiorcy, którzy od lat wspierają działalność Stowarzyszenia Pana Edmunda Kostrzewskiego. Wystąpienia i dyskusje krążyły wokół obecnie panującej sytuacji politycznej w Polsce. W trakcie spotkania odbył się koncer muzyczny zorganizowany przez absolwentki Gimnazjum Nr 1 w Luboniu. Śpiewane pieśni miały charakter patriotyczny, a panujący w Restauracji Montana w Luboniu półmrok, oświetlany tylko biało-czerwonymi świecami, stworzył niezapomniany klimat. W tym roku nie dobroczyńcy, ale właśnie Pan Prezes Edmund Kostrzewski otrzymał list gratulacyjny, czerwoną różę oraz życzenia podziękowania potwierdzone brawami. W swoim wystąpieniu Pan Kostrzewski podzielił się z nami historią, pewnej rodziny, którą spotkał w wydziale paszportowym. Ojciec kilku letniego synka, w rozmowie z swoją pociechą przeegzaminował go na okoliczność znajomości poniżej lektury:
– Kto ty jesteś? – Polak mały.
– Jaki znak twój? – Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi.
– W jakim kraju? W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia? – Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta? – Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.
– A w co wierzysz? – W Polskę wierzę.
– Czym ty dla niej? – Wdzięczne dziecię
– Coś jej winien? – Oddać życie.
” Chłopiec zdał wzorowo i tylko żal, że kolejna polska rodzina musi opuścić Polskę za poszukiwaniem chleba…

ZEBRANIE WŁADZ STOWARZYSZENIA – Swarzędz, 14.08.2013 r.

    W Siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce kolejne w tym roku zebranie Władz. Na zebraniu byli obecni: Przewodniczący – Krzysztof, jego zastępca – Marcin, Sekretarz – Andzej-Feliks, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej-Konrad oraz członek Stowarzyszenia – Zbigniew. Podczas zebrania podjęliśmy wiele ważnych spraw. Rozmowy krążyły wokół Zjazdu Rodu Kłopockich, który odbędzie się 27 września najprawdopodobnie w Brodowie, zaraz po uroczystościach w Koźminie Wlkp. Podjęliśmy temat Odznaki Członka Honorowego Rodu Kłopockich ora Medalu Pamiątkowego. W ww. tematach przegłosowaliśmy odpowiednie Uchwały. Spotkanie było bardzo pracowite, ale odbyło się w bardzo miłej atmosferze przy słodko zastawionym stole, za co należy podziękować Przewodniczącemu.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – Warszawa 11.11.2013 r.

    Już po raz drugi Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza odbyło podróż do Warszawy, a by wziąć udział w Marszu Niepodległości. Jak co roku Masz przeszedł ulicami Warszawy. Niestety po raz kolejny policyjne prowokacje oraz sprowadzenie na Marsz lewiackich ugrupowań z Niemiec powodowało, że atmosfera była gorąca. Jak widać dzisiaj znowu musimy stanąć do walki o Naszą Ojczyznę z bronią w ręku. Hasłem tego marszu było „Odzyskajmy Polskę”. Według prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, Roberta Winnickiego w marszu udział wzięło 100 000 osób.

ZEBRANIE WŁADZ STOWARZYSZENIA – Brodowo, 05.07.2014 r.

W Dworku w Brodowie, tam gdzie zostanie zorganizowany VII Zjazd Rodu Kłopockich spotkali się: Krzysztof, Marcin, Andrzej, Feliks, Stefan i Andrzej Kłopoccy. Tematem przewodnim zebrania, było ustalenie szczegółów dotyczących przebiegu VII Zjazdu. Rozkład godzinowy, menu, cennik i inne ważne sprawy zostały ustalone, a ich treść opublikowana na oficjalnej Stronie Rodu. Spotkanie było bardzo pracowite, ale odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Kazimierza KŁOPOCKIEGO , ŚRODA WLKP, 13.11.2013 r.

    W dniu 13 listopada 2013 r. Ród Kłopockich, władze Stowarzyszenia Rodu i przyjaciele pożegnali w bólu i zadumie członka Stowarzyszenia Rodu a jednocześnie jego Seniora: Kazimierza Kłopockiego zwanego „Wujem Wąsikiem” Kaziu urodził się w Murzynowie Leśnym 27 lutego 1919 roku a zmarł 07.11.2013 w rodzinnej miejscowości. Pochowano go na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej. W miejscu gdzie leży jego żona Zofia (26.07.1920-27.01.2012). W 2010 roku Kazimierz z Zofią obchodzili „żelazną” – 65 rocznicę Ślubu. Babcia Zosia z dziadkiem Kaziem wychowali trójkę dzieci i dochowali się ośmiu wnuków i siedmiu prawnuków. Kazimierz miano Najstarszego Członka Rodu przejął po swoim bracie Józefie(93lata) z Poznania w roku 2005. Po Wuju Wąsiku Seniorem Rodu został Geniu(90lat) z Poznania.

VIII ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY POLSKIEJ, Zakrzew, 15 i 16. 11. 2013r.

    Na obchodach rocznicowych organizowanych przez Dom Polski w Zakrzewie brali udział: Andrzej Feliks Kłopocki Krzysztof Kłopocki. Uroczystość trwały dwa dni.
W pierwszym dniu był apel, drugi dzień rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym, po jej zakończeniu uczestnicy udali się na grób księdza. dr-a Bolesława Domańskiego gdzie delegacje złożyły kwiaty. Delegacja nasza w imieniu Stowarzyszenia także złożyła wiązankę. Odczytana została Zakrzewska Odezwa do Młodych. Następnie uczestnicy udali się do Domu Polskiego i w Sali Rodła nastąpiło rozpoczęcie II części Sejmiku, który otworzyła Dyrektor Domu Polskiego pani B. Szopińska. Nastąpiła część artystyczna w wykonaniu zespołu chóralnego Wrzos, Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Zakrzewa. W imieniu Rodu przemawiał Andrzej

76 ROCZNICA OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW, Wrocław, 06.03.2014 r.

    Jacek Kłopocki z Henrykowa reprezentował Stowarzyszenie na Obchodach rocznicowych we Wrocławiu. Przypomniano tam o Pięciu Prawdach Polaka Prezentowano archiwalne nagrania z Kongresu Berlińskiego z 1938 r. były też występy artystyczne i już tradycyjnie wielki tort z Znakiem Rodła

OBCHODY 75. ROCZNICY ŚMIERCI KS.DR B. DOMAŃSKIEGO -Zakrzewo, 10.04.2014 r.

    W sobotę 10 maja 2014 przedstawiciele Rodu w składzie Tadeusz Kłopocki z Łukowa oraz Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza odwiedzili Zakrzewo, gdzie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę śmierci księdza dr Bolesława Domańskiego oraz 25. rocznicę poświęcenia Kaplicy Matki Boskiej Radosnej – patronki Związku Polaków w Niemczech.

    Na uroczystość, którą zorganizował Pan Henryk Dobrowolski – Wójt Gminy Zakrzewo, ks. Andrzej Choroba – Proboszcz zakrzewskiej parafii, Pani Barbara Matysek-Szopińska- Dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie i wiele innych osób, zaproszono znakomitych gości wśród nich znaleźli się zacni przedstawiciele Rodu Kłopockich: Krzysztof i Tadeusz oraz przedstawiciele kościoła katolickiego Jego Ekscelencja ks. biskup diecezji bydgoski Jan Tyrawa i Jego Ekscelencja ks. biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeskiej Paweł Cieślik w asyście dziesięciu księży, ponadto przybyli Ministrowie, Burmistrzowie, Radni, działacze polityczni i mieszkańcy Zakrzewa.

    W Sali teatralnej Domu Polskiego w Zakrzewie goście uczestniczyli w koncercie podczas, którego wykonano specjalnie skomponowane na tę okoliczność, dzieło kompozytora Zbigniewa Kozuba „Krajna Magnificat”. W domu Polskim utwór ten wykonał: Chór Tęcza z Zakrzewa, Chór Św. Cecylii ze Złotowa, Chór Towarzystwa Śpiewu z Szamocina i Orkiestra Collegium F. Uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

CEREMONIA 600-lecia lokacji KŁOPOCZYNA, Kłopoczyn, 15.08. 2014 r.

    Kłopoczyn (1436r.) leży w powiecie rawskim, parafia Lubania. Dla Rodu Kłopockich to szczególne miejsce, bowiem z 600 letniej jego historii , nasi przodkowie Grotowie herbu Rawicz z Nowego Miasta wsiąknęli tutaj na ponad trzy wieki. Nabyli te włości w drugiej połowie XV wieku a wkrótce wzięli nazwisko od swego dziedzictwa – wsi Kłopoczyn i odtąd nazywali się Kłopoccy. Na ceremonii obecni byli Przewodniczący Stowarzyszenia Rodu – Krzysztof Kłopocki, Mączyńska Jolanta z mężem Andrzejem, Małgorzata i Jolanta obie Kłopockie Impreza o zabarwieniu patriotycznym, w którą byli bardzo zaangażowani mieszkańcy Kłopoczyna Podczas uroczystości odsłonięto ogromny trzymetrowy kamień polny ustawiony w centrum wsi, na którym jedna z sentencji głosi: „ Pamiętamy o tych którzy byli tu przed nami”, a uczestnicy otrzymali miniaturki tego kamienia. W imieniu rodu przemówił Krzysztof, który opowiedział historię Naszego Rodu, a także wspomniał o Janinie Kłopockiej i innych znakomitych osobach z Naszego Rodu.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Eugeniusza KŁOPOCKIEGO , Poznań, 09.09.2014r.

W dniu 09 września 2014 r. Ród Kłopockich, władze Stowarzyszenia Rodu i przyjaciele pożegnali w kolejnego członka Stowarzyszenia Rodu a jednocześnie jego Seniora: Eugeniusza Kłopockiego zwanego „Geniem” Ten szalony naukowiec, magister filozofii urodził się 16.10.1923 roku w Poznaniu, gdzie mieszkał, żył i pracował. Zmarł podczas snu w nocy w rodzinnym domu w Poznaniu w dniu 05.09.2013r. Geniu był Członkiem Rodu i jego Seniorem, zaszczyt ten przejął w 2013 roku po Wuju Wąsiku. Nie był żonaty i nie pozostawił po sobie potomków. W czasie II Światowej był „przymusowym robotnikiem III Rzeszy” w austriackiej elektrowni w Alpach przez okres 3 lat. Mieszkał w Poznaniu z siostrą Teresą Kłopocką-Teleśnicką herbu Gozdawa.

UROCZYSTOŚCI 110 ROCZNICY URODZIN JANINY KŁOPOCKIEJ – Koźmin Wielkopolski 27 września 2014 r.

    W dniu 27.09.2014 r. Stowarzyszenie Rodu Kłopockich wraz z Burmistrzem Miasta Koźmina Wielkopolskiego zorganizowało obchody 11 rocznicy urodzin Janiny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Koźminie. Mszę odprawił Ksiądz Kanonik Proboszcz Zygmunt Lewandowski wraz z księdzem Prałatem Markiem Spychałą. Proboszcz w kazaniu podkreślił wpływ działalności Janiny na działalność Związku Polaków w Niemczech, polskiego podziemia, a także o działalności artystycznej. Należy także kazanie uzupełnić o dość istotny fakt skazania Janiny na ciężkie więzienie i na „wyklęcie”, powojennym procesie w którym oskarżał prokurator Beniamin Wejsblech. Pochodzenia żydowskiego wiceprokurator Generalnej Prokuratury PRL który oskarżał min: Generała Emila Fieldorfa ps. „Nil” a także Jana Stachniuka i wielu innych polskich działaczy i żołnierzy dla których zażądał kary śmierci.

    Po Mszy Św. Władze Koźmina Wlkp, (Burmistrz – Maciej Bratdboski oraz Przewodniczący Rady- Justyn Zaradniak) Przedstawiciele Rodu Kłopockich (Krzysztof, Marcin, Teresa Radziszewska, Teresa Szyszka, rodzina Zmyślonych, Jolanta i Andrzej Mączyńscy, a także Jacek i Ula) zaproszeni goście min: przedstawiciele z Kłopoczyna, poczty sztandarowe, orkiestra itd. Udali się pod sale widowiskową „Mieszko” w Koźminie gdzie. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia dokonali odsłonięcia Tablicy upamiętniającej 110 rocznicę urodzin Janiny Kłopockiej twórczynią Znaku Rodła.

    Następnie wszyscy udali się do środka, gdzie uczestniczyliśmy w patriotycznym widowisku, które poprowadziły Panie Dyrektorki Koźmińskich szkół Pani Maria Lewandowicz i Bożena Kulka. Mogliśmy podziwiać artystyczne występy młodzieży Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku dzieci Koźmińskich 1906-1907, a także występ zespołu folklorystycznego „Rodlanie” z Zakrzewa pod kierownictwem małżeństwa Szopińskich Barbary i Henryka. Do wszystkich przemówił Krzysztof, który w raz z Tomaszem Lissowski zaprezentował książkę „Janka Kłopocka” następnie zaproszeni goście zostali przez Krzysztofa, Marcina i Teresę uhonorowani Pamiątkowym Medalem oraz Książką i Zarysem historycznym Rodu Kłopockich.

    Po uroczystości wszyscy udali się na degustację wielkiego tortu w kształcie Rodła, a następnie na obiad do hotelu Teresy Szyszki z d. Kłopockiej w Koźminie Wlkp. Posiłek w hotelu „pod szyszkami” zakończył część oficjalna ceremonii. Następnie Przedstawiciele Rodu i zaproszeni goście z Panem Tomaszem Lissowskim autorem książki „Janka Kłopocka” udali się do Brodowa na VII Zjazd Rodu Kłopockich.

PATRIOTYCZNE SPOTKANIE – Luboń 11.11.2014 r.

    11. listopada 2014r. Marcin Kłopocki wraz z małżonką Kariną Kłopocką ze Swarzędza już po raz trzeci uczestniczyli w spotkaniu środowiska patriotycznego miasta Luboń oraz ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Spotkanie miało miejsce w lubońskiej restauracji „Montana” Zaproszenie otrzymaliśmy od Prezesa firmy deweloperskiej KOS-DOM z Lubonia, Pana Edmunda Kostrzewskiego i organizatora spotkania Pani Jolanty Korcz radnej powiatu poznańskiego a zarazem Prezesa Stowarzyszenia SwPiM.

    Na spotkanie przybył także Burmistrz Lubonia Pan Dariusz Szmyt i jego zastępca, Radni oraz działacze społeczni, naukowcy i przedsiębiorcy. Po przywitaniu gości przez Panią Jolantę przemówił Pan Edmund, który w bardzo wyrazistym stylu odniósł się do obecnej sytuacji panującej w Polsce, a zwłaszcza skupił swoja uwagę na zepsuciu moralnym i konsumpcyjnym stylu życia. Następnie wysłuchaliśmy informacji historycznych , które zaserwował nam już tradycyjne historyk.

    Po tym przemówieniu do głosu doszedł Marcin, który w imieniu Stowarzyszenia Rodu Kłopockich podziękował za zaproszenie oraz przekazał Panu Edmundowi Kostrzewskiemu książkę „Janka Kłopocka”, medal pamiątkowy oraz zarys historyczny Rodu Kłopockich. Marcin opowiedział o uroczystości 110 rocznicy urodzin Janiny Kłopockiej, na którą to właśnie został zaproszony Pan Edmund a niestety ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć. Marcin wspomniał także o działalności Stowarzyszenia Rodu, Znaku Rodła i zareklamował książkę, która w tym dniu znalazła swoich nabywców. Podziękował także Burmistrzowi Lubonia i Pani Radnej za zorganizowanie po raz kolejny fantastycznej imprezy biegowej, w której uczestniczył Marcin wraz z małżonką Kariną i podczas której po odśpiewaniu hymnu przebiegli 10 km.

    Życząc sobie wszystkiego najlepszego po słodkim posiłku udaliśmy się do domów.

PROMOCJA KSIĄŻKI „JANKA KŁOPOCKA” – Ząbkowice Śląskie 11.12.2014 r.

    W Bibliotece Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie „Rodło wczoraj i dziś „ promujące książkę Janka Kłopocka – autorstwa Tomasza Lissowskiego. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Elżbieta Horowska – bibliotekarka Biblioteki Pedagogicznej przedstawiła genezę emigracji Polaków począwszy od wypędzenia arian w okresie Reformacji aż po XX w. , następnie Jacek Kłopocki przed zaprezentowaniem książki opowiedział o historii Związku Polaków w Niemczech od 1922 r. aż po 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem Kongresu ZPwN 6 marca 1938 r. A także o Stowarzyszeniu Rodu Kłopockich. Wręczył także na ręce Pani Dyrektor egzemplarz książki.

WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA w BUDZISZEWKU – 19 grudnia 2014 r.

    Wielkim wydarzeniem dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku była wizyta członków Naszego Rodu: Tadeusz z Łukowa i Andrzeja z Murowanej Gośliny. Krewni Janiny Kłopockiej Twórczyni Rodła czyli znaku Związku Polaków w Niemczech odwiedzili Szkołę głównie za sprawą portretu Adama Mickiewicza na jedwabiu autorstwa Janki. Do tej pory autor tego dzieła był nieznany. Znajduje się on w zbiorach Izby Pamięci Adama Mickiewicza w Budziszewku. Janina Kłopocka urodziła si ę w 1904 roku w Koźminie w Wielkopolsce. Zmarła 27 lutego 1982 roku i na jej życzenie została pochowana w Oleśnie obok swojego brata Mariana i siostry Łucji. Stowarzyszenie Rodu w poszukiwaniu prac ,,cioci Jańci’’ dotarło właśnie do Budziszewka. Nasi przedstawiciele podarowali szkole i wzbogacili zbiory Izby Pamięci o: – projekt tablicy pamiątkowej – obraz (grafika) – babcia Janiny Kłopockiej – kserokopie prac plastycznych artystki – znak Rodła zaprojektowany w 1932 r. i uznany jako Znak Związku Polaków w Niemczech – portret Janiny Kłopockiej Za piękne dary bardzo dziękowała Pani Dyrektor Maria Frankowska wraz z całą kadrą

OBCHODY 77. ROCZNICY KONGRESU BERLIŃSKIEGO – Wrocław 06.03.2015 r.

    Obchody 77. rocznicy Kongresu Berlińskiego rozpoczęła Msza św. w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem ks dr. Mariana Biskupa, dyrektora wydziału duszpasterskiego wrocławskiej kurii metropolitalnej. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie uczniowie kilku szkół zaprezentowali bogaty repertuar patriotyczny. Stowarzyszenie Rodu Kłopockich reprezentowali: Przewodniczący Krzysztof Kłopocki ze Swarzędza oraz Członek Zarządu Jacek Kłopocki z Henrykowa. Krzysztof w swoim wystąpieniu położył nacisk na zaprezentowanie książki „Janka Kłopocka” oraz omówił wpływ Janiny na działalność Związku Polaków w Niemczech oraz kierowanie wizerunku polskości w społeczeństwie.

ZEBRANIE WŁADZ STOWARZYSZENIA – Swarzędz, 15.03.2015 r.

    W siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce zebranie, podczas którego przede wszystkim przyjęliśmy rozliczenie finansowe za 2014 r. Ponadto głosowaliśmy kilka ważnych uchwał. Min: przyznana zostanie Srebrna Odznaka Członka Honorowego nr 4 – Zbigniewowi Kłopockiemu – Seniorowi Rodu, żołnierzowi AK, aktorowi , wielokrotnie odznaczanemu zasłużonemu obywatelowi Polski. Ponadto zajęliśmy się przydęciem na stan Stowarzyszenia: prac Janki: drzeworytów w oryginale. W zebraniu brali udział: Krzysztof, Marcin, Andrzej Feliks i Andrzej Konrad Kłopoccy. Ustaliliśmy Plan Zamierzeń na 2015 oraz Propozycję organizacji Zjazdu w 2017r. – w roku wyborów Władz Stowarzyszenia III Kadencji.