Znak Rodła


     Rodło zostało zaprojektowane przez Janinę Kłopocką. W 1932 roku RODŁO zostało uznane jako Znak Związku Polaków w Niemczech, od tego czasu było polskim znakiem narodowym.

     Związek Polaków w Niemczech istnieje od 1922 roku. Celem organizacji była reprezentacja prawna Polaków – obywateli Niemiec i polskich stowarzyszeń wobec władz niemieckich.
Główne zadania związku to zdobycie dla ludności polskiej pełnych praw mniejszości narodowej i obrona jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Mniejszość polska (2 mln ludzi) od dekretów wydanych przeszło 65lat temu nie ma przywróconego statusu mniejszości narodowej w  Niemczech, w przeciwieństwie do mniejszości niemieckiej w Polsce (150 tyś ludzi). Związek Polaków w Niemczech podkreśla swe przywiązanie do  religii katolickiej. Patronką mniejszości polskiej w Niemczech, "Polaków spod znaku Rodła" jest Matka Boska Radosna.

     Przyjęcie Rodła jako swojego znaku stało się koniecznością dla Polaków, obywateli Rzeszy Niemieckiej z chwilą, gdy został zakazany pruskim prawem tradycyjny Biały Orzeł- godło Odrodzonego Państwa Polskiego.

     Rodło to Polska, symbol łączności z Macierzą. Rodło w swym kształcie granicznym ukazuje stylizowany bieg Wisły – Kolebki Narodu Polskiego i  Kraków – źródło kultury Polskiej.

     Rodło nie było i nie jest ani herbem, ani godłem, ale znakiem łączności z całym Narodem Polskim i jego duszą.
Wtedy było symbolem wszystkich walczących Polaków w Niemczech w latach międzywojennych – w tym również Polonii Wrocławskiej – oraz ich łączności z całym Narodem Polskim. Rodło jak wykazała historia, stało się nieśmiertelne i niezniszczalne. Dzisiaj może stać się znakiem wszystkich polaków na obczyźnie, ale przede wszystkim znakiem Narodu Polskiego. Oto bardzo zabiega Poseł Stanisław Marcin Chmielewski, który  06.12.2007 r. przedstawił Apel w Sejmie do Prezydenta RP w sprawie uczynienia 5. Prawd Polaka spod Znaku Rodła prawdami Wszystkich Polaków.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/2834384D

Znak Rodła "żyje" dzisiaj głównie dzięki RODZINIE RODŁA, której Prezesem jest Tadeusz Szczyrbak z Wrocławia a także dzięki Barbarze Szopińskiej – Dyrektor Domu Polskiego w  Zakrzewie.
Związek Polaków spod znaku Rodła juz 85 lat istnieje i reprezentuje Polaków w Niemczech.

Rodło i Janina Kłopocka w Gminie Zakrzewo „żyje” także dzięki:

Radzie gminy Zakrzewo. Dzięki działaniom Pana Jerzego Podlewskiego, Pani Krystyny Wojtasik oraz księdza Proboszcza Romana Adamczyka i siostry Zdzisławy – elżbietanki, a  także dzięki całej społeczności lokalnej.
 
Działania „ludzi Zakrzewa”:
– 30 grudnia 2008 r. Rada Gminy Zakrzewo nadała nazwę jednej z ulic Zakrzewa imieniem Janiny Kłopockiej.
– 1994 r. Rada Gminy uchwaliła herb gminy, w którym umieszczone jest Rodło i Matka Boska Radosna.
– 1989 r. Ufundowanie Znaku Rodła w centrum wsi przed kościołem.
– 1966 r. Rada Gminy ufundowała witraż z herbem w kościele w Zakrzewie a także znak Rodła na pomniku Obrońców Polskości Ziemi Złotowskiej
– Umieszczenie symboliki Rodła i 5Prawd Polaków w holu Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.
– Pisanie artykułów dla tygodnika katolickiego "Gość Niedzielny" o „Działalności Związku Polaków w Niemczech”.
– Organizacja corocznego Sejmiku Młodzieży Polskiej.

http://www.zakrzewo.org.pl/

PIEŚŃ RODŁA

Od wieków wszystko zwyklim kłaść w ofierze,
od wieków walczyć co dnia wciąż na nowo,
o okruch prawa, polskie „W Boga wierzę”,
o polską duszę, każde polskie słowo.

Idziemy z siłą co płynie z słuszności,
nam walka hartem, a siłą wytrwanie
i przysięgamy na swych Ojców kości-
o sprawę walczyć nigdy nie ustaniem!

Jesteśmy Polakami!

I tego żadna moc nie zmieni!
Bóg z nami, Sprawa z nami,
Bóg nam wiarą serca rozpłomienił!
Rodło królewskie mamy!

Jesteśmy Polakami!5 PRAWD POLAKA SPOD ZNAKU RODŁA
(uchwalonych 6 marca 1938 r. w Berlinie, na Kongresie przez Związek Polaków w Niemczech)

1. Jesteśmy Polakami !
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
3. Polak Polakowi bratem !
4. Co dzień Polak Narodowi służy !
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle !

Rodło Wikipedia