Stowarzyszenie Rodu Kłopockich


Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i samorządną, dostępną dla wszystkich członków Rodu.
Wstępując do Stowarzyszenia członek Rodu przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z  postanowień Statutu.
Stowarzyszenie rodu zarejestrowane zostało w Krajowym rejestrze Sądowym w  Warszawie pod numerem 0000296331 w dniu 14.06.2008 r.
Regon 141280088
NIP 5342378187

Władze Stowarzyszenia „I’ kadencji 2008-2012

Przewodniczący –Tadeusz Kłopocki, pełniacy obowiązki od 2011 r. Kłopocki Krzysztof
Sekretarz – Kłopocki Andrzej, Konrad ,Kłopocki Andrzej, Feliks
Skarbnik – Mączyńska Jolanta
Członkowie Zarządu – Kłopoccy Zenon, Hubert,  Marcin, Grzegorz, Szymon, Kazimierz, Jacek, Maria, Piotr, Stefan i Mączyński Andrzej.

Władze Stowarzyszenia „II’ kadencji 2013-2017
 
Przewodniczący
 – Kłopocki Krzysztof
Wiceprzewodniczący – Kłopocki Marcin
Sekretarz – Kłopocki Andrzej, Feliks
Skarbnik – Stefan Kłopocki
Członkowie Zarządu – Kłopoccy Michał, Jacek, Zbigniew.

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Kłopocki Andrzej, Konrad
Członkowie – Wysocka Dominika, Kłopocka MałgorzataWładze Stowarzyszenia „III’ kadencji 2017-2021
 
Przewodniczący
 – Kłopocka Paulina
Wiceprzewodniczący – Kłopocki Jacek
Sekretarz – Kłopocki Andrzej, Feliks
Skarbnik – Kłopocki Stefan
Członkowie Zarządu – Kłopoccy Michał, Grzegorz, Adrianna.

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Kłopocki Andrzej, Konrad
Członkowie – Wysocka Dominika, Matelska Halina

Przyjęcie na członka następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Deklarację wysyłać na adres:
Paulina KŁOPOCKA
63-130 Witaszyce
Zakrzew 71
p.klopocka@gmail.com

Członek rodu zobowiązany jest uiszczać roczną składkę w wysokości minimum 30 zł.
Składki należy wpłacać na konto Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodu Kłopockich im. "Janiny Kłopockiej twórczyni Znaku Rodła"
62-020 Swarzędz
ul. Piaskowa 19
Bank BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0387 9950
 
Statut Stowarzyszenia.
Deklaracja członkowska.

ZAINTERESOWANE OSOBY ZAKUPEM KSIĄŻKI LUB PAMIĄTKOWEGO MEDALU PROSIMY O  WPŁATĘ:

Koszt zakupu książki – 40 zł +  10 zł koszt przesyłki
Koszt zakupu Medalu Pamiątkowego – 30 zł + 10 zł koszt przesyłki.

Stowarzyszenie Rodu Kłopockich im. "Janiny Kłopockiej twórczyni Znaku Rodła"

62-020 Swarzędz
ul. Piaskowa 19
Bank BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0387 9950

Zwracamy się z ogromną prośbą o finansowe wsparcie naszego Stowarzyszenia.